Tuesday, 06/12/2022 - 13:29|
THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM, 33 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22/12
 • Lưu Thị Sâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiêu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   không
  • Điện thoại:
   0976740275
  • Email:
   samgdhk@gmai.com
 • Lê Công Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   không
  • Điện thoại:
   0987743999
  • Email:
   thao.gdhk@gmail.com
http://huongkhe.edu