Tuesday, 06/12/2022 - 13:55|
THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM, 33 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22/12
 • Hồ Thị Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0345018228
  • Email:
   holieuvi@gmail.com
 • Lưu Thị Sâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0976740275
  • Email:
   samgdhk@gmai.com
 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban nữ công
  • Điện thoại:
   0386631403
  • Email:
   hanhhl060@gmail.com
http://huongkhe.edu