Tuesday, 06/12/2022 - 13:51|
THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM, 33 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22/12
 • Lê Công Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch hội đồng truongwf
  • Học hàm, học vị:
   không
  • Điện thoại:
   0987743999
  • Email:
   thao.gdhk@gmail.com
 • Nguyễn Xuân Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0963420112
  • Email:
   xuanhuongnhac@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0961206923
  • Email:
   nguyenly03101972@gmail.com
 • Hồ Thị Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0345018228
  • Email:
   holieuvi@gmail.com
 • Hoàng Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0967124989
  • Email:
   haidungkt83@gmail.com
 • Phan Thị Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thứ ký
  • Điện thoại:
   0974053237
  • Email:
   duongsonhk1980@gmail.com
 • Trần Thị Việt Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0989208577
  • Email:
   tranvietnga74@gmail.com
 • Lưu Thị Sâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch HĐ trường
  • Điện thoại:
   0976740275
  • Email:
   samgdhk@gmai.com
 • Hoàng Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0365095367
 • Hồ Thị Thanh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0362004583
  • Email:
   hothanhxuan76@gmail.com
http://huongkhe.edu