Tuesday, 06/12/2022 - 13:36|
THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM, 33 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22/12
 • Nguyễn Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 2,3
  • Điện thoại:
   0961206923
  • Email:
   nguyenly03101972@gmail.com
 • Hồ Thị Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM tổ 1
  • Học hàm, học vị:
   không
  • Điện thoại:
   0345018228
  • Email:
   holieuvi@gmail.com
 • Hồ Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM tổ 4,5
  • Điện thoại:
   0362004583
  • Email:
   hothanhxuan76@gmail.com
 • Trần Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM 2+3
  • Điện thoại:
   0348936234
  • Email:
   binhhl75@gmail.com
 • Phạm Thị Phương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó CM 4-5- TBTTND
  • Điện thoại:
   0964316584
  • Email:
   th.pht.tungson.phk@gmail.com
http://huongkhe.edu