Tuesday, 06/12/2022 - 15:30|
THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM, 33 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22/12
 • Lê Thị Mến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện
  • Điện thoại:
   0985392535
  • Email:
   mentvhl@gmail.com
 • Hoàng Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0967124989
  • Email:
   haidungkt83@gmail.com
 • Phan Thị Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn Thư
  • Điện thoại:
   0974053237
  • Email:
   duongsonhk1980@gmail.com
http://huongkhe.edu