Tuesday, 06/12/2022 - 13:24|
THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM, 33 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22/12
HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM 2022

HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM 2022

Hướng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, ngày 19 tháng 4 năm 2022, trường Tiểu học Hương Long đã tổ chức “Rung chuông vàng” nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy sự say mê đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh góp ...
http://huongkhe.edu