Tuesday, 06/12/2022 - 15:20|
THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM, 33 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22/12

Trường Tiểu học Hương Long tổ chức góc học vui em làm tuyên truyền viên an toàn giao thông.

http://huongkhe.edu