Tuesday, 06/12/2022 - 14:39|
THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM, 33 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22/12

Học sinh Nguyễn Huy Thành, Lớp 2A1. Trường T.H Hương Long, Giới thiệu sách, Anh hùng Trần Đại Nghĩa

http://huongkhe.edu