Tuesday, 06/12/2022 - 14:38|
THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM, 33 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22/12
GIAO LƯU " KỂ CHUYỆN THEO SÁCH" Năm học 2017 - 2018

GIAO LƯU " KỂ CHUYỆN THEO SÁCH" Năm học 2017 - 2018

Thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2017 và Kế hoạch hoạt động Thư viện năm học 2017 – 2018, Chiều thứ sáu, ngày 01 tháng 12 năm 2017 tổ cộng tác viên thư viện và bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Hương Long đã tổ chức thành công buổi giao lưu “Chúng em kể chuyện theo sách”.
Kế hoạch BDTX năm học 2015 - 2016

Kế hoạch BDTX năm học 2015 - 2016

Cưn cứ hương dẫ công tác BDTX năm học 2015 - 2016 của PGD&ĐT Hương Khê. BGH nhà trường thống nhất xây dnwgj kế hoạch BDTX năm học 2015 - 2016 của Nhà trường và triển khai đến toàn thể GV NT.
http://huongkhe.edu