Tuesday, 06/12/2022 - 14:31|
THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM, 33 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22/12
Chi bộ Trường Tiểu học Hương Long sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chi bộ Trường Tiểu học Hương Long sinh hoạt chuyên đề về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học Hương Long huyện Hương Khê đã được nghe và trao đổi những nội dung cốt lõi và thảo luận về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
http://huongkhe.edu